2017 MIRO GRUP - DESIGNED BY PHOENIX
Principalele domenii de activitate: proiectarea de constructii civile si industriale; expertizarea constructiilor existente civile si industriale; expertizarea monumentelor istorice si de arhitectura; consolidarea si reabilitarea constructiilor existente; consolidarea si reabilitarea monumentelor istorice si de arhitectura; verificarea la exigenta A a proiectelor structurale; consultanta   si   asistenta   tehnica   de   specialitate   in   vederea   realizarii   de   proiecte complexe; relevee constructii existente; asistenta    tehnica,    consultanta    si    exploatare    software    in        domeniul    calculului          structural.